Om os

Haveforeningen Bernstorff

Haveforeningen er én af tre kolonihaver som Gentofte Kommune udlejer jord til. De to andre er Solbakken og Knæbjerget.

Hvem ?

Hvem, hvad og hvor?

Haveforeningen er tegnet af Gentofte Kommunes daværende stadsgartner, arkitekten G. N. Brandt og består af 56 haver samt en samlingsplads og et foreningshus. Haveforeningen dækker et areal på omkring 2,3 hektar.

De enkelte havelodder er gennemsnitligt mellem 300 m2 og 400 m2.


Haveforeningen Bernstorff er stiftet 5. juni 1931. Hvert år fejres havens fødselsdag med flagning og fællesspisning foran foreningshuset. Haveforeningen er medlem af Dansk Kolonihaveforbund, der tegner kontrakt med Gentofte Kommune.Haveforeningen er beliggende umiddelbart nord for Bernstorff parkens nord-vestlige hjørne og øst for Hundesømosen. Se hvor det ligger på Kraks kort.Hvad ?

Hvor ?

Facts om foreningen

Haveforeningen Bernstorff i Gentofte er stiftet 5. juni 1931, og planen er tegnet af Gentoftes Kommunes daværende stadsgartner, Arkitekt G. N. Brandt.


Vi er en lille haveforening hvor det gode og stille haveliv leves; vi passer vores haver og ser til at alt er roligt og holder øje med hinandens haver. 


I sommersæsonen er det tilladt at overnatte i haverne.


Vi mødes et par gange hen over sæsonen på samlingspladsen og til enkelte arrangementer i løbet af sommeren, men ellers er her er en høj grad af fred og privatliv.


Én gang om året mødes vi til generalforsamling hvor vigtige beslutninger tages i fællesskab.

Her vælger vi også medlemmer til bestyrelsen.


Som medlem af haveforeningen er man to gange om året forpligtet til at deltage i vedligeholdelse af fællesarealer mm.


Foreningen består af 56 havelodder på mellem 300-400 m2. Alle havelodder har et lille hus med indlagt vand, og en del har også indlagt el. men ingen er kloakeret.


Vi har et foreningshus med fælles bad og toiletter, og en samlingsplads hvor bl.a foreningens fødselsdag afholdes.


Vi er som forening medlem af kolonihaveforbundet, lejekontrakten er tegnet med Gentofte kommune og har en løbende opsigelse på 20 år.


I bil kan man køre til Solbakkevej 49, hvor der kan parkeres. Der er ikke kørsel eller parkering i selve haveforeningen.


Til fods kan man komme til Haveforeningen fra det grønne område omkring Hundesømosen eller fra Jægersorg Allé, ad samme vej som går ned til Ordrup cykelklub.


Se hvor det ligger på Kraks kort.