Venteliste

Vil du være medlem ?

Ventelisten er åben.

         Man kan blive skrevet op ved at sende en mail til bestyrelsen.

Alle der kommer på listen vil modtage et girokort på 300 kr i løbet af maj måned.

1

Hvem kan søge?

Kun borgere i Gentofte Kommune kan søge om en have.

2

Hvordan fungerer det?

Ønsker man at leje en have og købe et hus, skal man rette henvendelse til bestyrelsen på mail, se under kontakt. Man skal bo i Gentofte kommune, og ved flytning fra kommunen skal haven opsiges. Man kan ikke erhverve et kolonihavehus på andres vegne.


Bestyrelsen skal have navn, adresse, telefonnr. og mail adresse på den der ønsker at komme på ventelisten.

 

Når man kommer på venteliste betaler man et gebyr på 300 kr om året.


Flytter man fra Kommunen skal man opsige sin plads på ventelisten. 


Der er betaling én gang i løbet af maj måned, betalingsservice sender regning ud og der sendes IKKE rykker ud for overset betaling; betaler man ikke til tiden, slettes man fra ventelisten.


 

3

Hvornår får jeg en have?

Der er godt 150 på ventelisten og det er ikke muligt præcist at sige hvor lang ventetid der er. Afhængig af salg og ventende der springer fra, må påregnes

min. 10-12 år.

Der sælges i gennemsnit 1-3 huse årligt.

Ved optagelse i haveforeningen betales et indmeldses gebyr på kr. 5000,-


Ansøgningen sendes til bestyrelsen@hf-bernstorff.dk

Facts om foreningen

Haveforeningen Bernstorff i Gentofte er stiftet 5. juni 1931, og planen er tegnet af Gentoftes Kommunes daværende stadsgartner, Arkitekt G. N. Brandt.


Vi er en lille haveforening hvor det gode og stille haveliv leves; vi passer vores haver og ser til at alt er roligt og holder øje med hinandens haver. 


I sommersæsonen er det tilladt at overnatte i haverne.


Vi mødes et par gange hen over sæsonen på samlingspladsen og til enkelte arrangementer i løbet af sommeren, men ellers er her er en høj grad af fred og privatliv.


Én gang om året mødes vi til generalforsamling hvor vigtige beslutninger tages i fællesskab.

Her vælger vi også medlemmer til bestyrelsen.


Som medlem af haveforeningen er man to gange om året forpligtet til at deltage i vedligeholdelse af fællesarealer mm.


Foreningen består af 56 havelodder på mellem 300-400 m2. Alle havelodder har et lille hus med indlagt vand, og en del har også indlagt el. men ingen er kloakeret.


Vi har et foreningshus med fælles bad og toiletter, og en samlingsplads hvor bl.a foreningens fødselsdag afholdes.


Vi er som forening medlem af kolonihaveforbundet, lejekontrakten er tegnet med Gentofte kommune og har en løbende opsigelse på 20 år.


I bil kan man køre til Solbakkevej 49, hvor der kan parkeres. Der er ikke kørsel eller parkering i selve haveforeningen.


Til fods kan man komme til Haveforeningen fra det grønne område omkring Hundesømosen eller fra Jægersorg Allé, ad samme vej som går ned til Ordrup cykelklub.


Se hvor det ligger på Kraks kort.